Elveveien 18-20, Ørnes

Oppdragsgiver: Meløy kommune Org.nr: 970189866
Telefon: 75710000
Web: www.meloy.kommune.no/ E-post: postmottak@meloy.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 90412668
Primær kontakt: Kjell-Gunnar Isaksen
Primær kontakt e-post: kjell-gunnar.isaksen@eiendom.meloy.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland, Kommune: Meløy
Sammendrag: Meløy kommune planlegger oppføring av nytt småhus for vanskeligstilte i Elveveien, Ørnes, i Meløy kommune. Tomten er kommunal og regulert til boligformål. Gårds- og bruksnummer er 61/67.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 26.04.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 22.03.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no