21/1369 Utvidelse Grønlia Barnehage

Oppdragsgiver: Lørenskog kommune Org.nr: 842566142
Telefon: 67934000
Web: www.lorenskog.kommune.no/ E-post: postmottak@lorenskog.kommune.no
Primær kontakt: Bjørn Rogne
Primær kontakt e-post: bjorog@lorenskog.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Akershus, Kommune: Lørenskog
Sammendrag: Anskaffelsen er en totalentreprise for utidele av Grønlia barnehage med tre nye avdelinger, til ferdigstillelse august 2022. Riving av eksisterende bygg på ervervede eiendommer er en del av entrepriser. Mer informasjon er å finne i konkurransegrunnlaget.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 06.05.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 26.03.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no