Fredrikstad brannstasjon - Ombygging deler av eksisterende lokaler

Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune Org.nr: 940039541
Telefon: 69306000
Web: www.fredrikstad.kommune.no/ E-post: postmottak@fredrikstad.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 69306000
Primær kontakt: Lasse Brevik Sælid
Primær kontakt e-post: labrsa@fredrikstad.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Viken, Kommune: Fredrikstad
Sammendrag: Oppdragsgiver inviterer med dette til konkurranse for inngåelse av avtale om mindre omgjøringer, oppgraderinger og tilpasninger i eksisterende brannstasjon.Fullstendig beskrivelse av leveransen følger av vedleggene til konkurransegrunnlaget.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 27.05.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 21.04.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no