Drift og anlegg - Moan - Ombygging og rehablilitering

Oppdragsgiver: Levanger Kommune Org.nr: 938587051
Telefon: 74052500
Web: www.levanger.kommune.no/ E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Primær kontakt: Svein Roger Troset
Primær kontakt e-post: svein.troset@levanger.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Trøndelag, Kommune: Levanger
Sammendrag: Eksisterende bygning, Drift- og anleggsavdelingen på Moan, er planlagt delvis ombygd og rehabilitert.Fasader skal endres, ny innvendig rominndeling samt utskifting v tekniske anlegg ihht den prosjektspesifikke fagbeskrivelsen i drift og anlegg bygget.Frittstående garasjebygg skal ombygges til separat strøsand- og saltlager.Utomhus skal det etableres en rampe for opplasting ved garasjebygget.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 21.05.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 21.04.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no