Skisseprosjekt på nytt sykehjem Hitra kommune

Oppdragsgiver: Hitra Kommune Org.nr: 938772924
Telefon: 72441700
Web: www.hitra.kommune.no E-post: postmottak@hitra.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 72441707
Primær kontakt: Harald Martin Hatle
Primær kontakt e-post: harald.martin.hatle@hitra.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Trøndelag, Kommune: Hitra
Sammendrag: Det skal utarbeides et skisseprosjekt for nytt sykehjem i Fillan med inntil 14 plasser lokalisert nært opp mot dagens Hitra Helsetun, sykehjem og bofellesskap. Tilgjengelig areal ligger innenfor eiendommen gnr 92 bnr 36 hvor dagens helsetun også er lokalisert. Ut ifra dette ønskes faglig kompetente leverandører med nøkkelpersonell innenfor fagene arkitekt, landskapsarkitekt og rådgivertjenester og med erfaring fra tilsvarende prosjekter. Vinner av dette anbudet vil derfor stå for utarbeidelse av skisseprosjekt som er en del av forprosjektering til det nye sykehjemmet som skal bygges i tilknytning/nærhet til dagens Hitra Helsetun.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 31.05.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 29.04.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no