Ny ungdomsklubb, Langbakken, Ås. Totalentreprise

Oppdragsgiver: Ås kommune Org.nr: 964948798
Telefon: 64962000
Web: www.as.kommune.no/ E-post: post@as.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 64962000
Primær kontakt: Leif Klemetrud
Primær kontakt e-post: leif.klemetrud@as.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Viken, Kommune: Ås
Sammendrag: Ås kommune skal bygge om et eksisterende bygg til ny ungdomsklubb. Bygget ligger i Langbakken 37 på Ås, og har tidligere blitt brukt som tannklinikk. Bygget har én etasje og er på 227 m² BTA og er oppført i 2003. Det skal rives en del innervegger og gjøres nødvendige ombygginger for å tilpasse bygget til ny virksomhet. I tillegg er det lagt inn en opsjon på et påbygg 28 m² BTA ved siden av teknisk rom. Bygget har yttervegger av murt, pusset, lettklinkerblokker og skråtak med et lite fall mot øst. Utvendig skal det etableres en ny platting, en gangforbindelse langs fasaden mot vest og nødvendig istandsetting (tilsåing, ferdiggress).
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 02.06.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 30.04.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no