Totalentreprise Gjerpen driftsbygg - Rehabilitering

Oppdragsgiver: Skien kommune Org.nr: 938759839
Telefon: 35581000
Web: www.skien.kommune.no E-post: skien.postmottak@skien.kommune.no
Primær kontakt: Frank Arne Hermansen
Primær kontakt e-post: frank.arne.hermansen@skien.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vestfold og Telemark, Kommune: Skien
Sammendrag: Skien kirkelige fellesråd har vedtatt å starte rehabilitering av eksisterende Gjerpen driftsbygg. Prosjektet omfatter blant annet: - Riving av innvendige vegger - Etablering av nye toaletter, HCWC, bøttekott og oppholdsrom i 1. etg. - Riving og mindre ombygging/oppgradering av eksisterende rom i kjelleretasje - Nye dører og vinduer - Komplett riving/fornying av eksisterende VVS og EL-anlegg - Isolering, utvidelse og etablering av nye yttervegger og ny kledning - Nye takrenner, taknedløp og utskifting av vindskiene og pannebord En del av innvendige malingsarbeidene ønsker byggherren i utgangspunktet å utføre selv i samarbeid med egne underleverandører. Omfang av disse arbeidene er beskrevet anbudsdokumentene. TE må i sin planlegging av rigg og drift og fremdriftsstyring/koordinering på byggearbeidene hensynta til dette.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 02.06.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 03.05.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no