LIVSSYNSÅPENT SEREMONIBYGG EIDANGER - TOTALENTREPRISE

Oppdragsgiver: Porsgrunn kommune Org.nr: 939991034
Telefon: 35547000
Web: www.porsgrunn.kommune.no/ E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no
Primær kontakt: Morten Ødegaard
Primær kontakt e-post: morten.odegaard@porsgrunn.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vestfold og Telemark, Kommune: Porsgrunn
Sammendrag: Porsgrunn kommune skal etablere et tilbud der alle ulike livssyn og trosretninger kan forestå sine begravelser. Eidanger kirkegård er kommunens hovedgravplass, med kapasitet til utvidelse i et lengre tidsperspektiv, og det er besluttet at et slikt seremonibygg skal lokaliseres her. Det er utarbeidet romprogram for et bygg med kapasitet på 250 faste sitteplasser, med mulighet for inntil 50 ekstra plasser ved behov. Sammen med øvrige nødvendige funksjoner er bruttoarealet anslått til 640 m2.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 24.09.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 02.07.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no