Ny driftsbygning på Jøssåsen landsby

Oppdragsgiver: Camphill Landsbystiftelse i Norge Org.nr: 954475492
Telefon: 73978460
Web: www.camphill.no E-post: landsbystiftelsen@camphill.no
Primær kontakt: Vegar Brenne
Primær kontakt e-post: vegar.brenne@nlr.no
Utførelsessted: Fylke: Trøndelag, Kommune: Malvik
Sammendrag: Prosjektet omfatter oppføring av ny driftsbygning for storfe, sau, høns og gris, med tilhørende birom. Husdyrbygget har et totalt bruksareal (BRA) på 966 m2, herunder 697 og 269 m2 i henholdsvis 1.- og 2. etasje. Øvrige byggemål, størrelser og rominndeling framgår av vedlagte tegninger, situasjonskart og beskrivelser.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 05.10.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 30.08.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no