Byggmestertjenester, rammeavtale

Oppdragsgiver: Krødsherad kommune Org.nr: 964962855
Telefon: 32150000
Web: www.krodsherad.kommune.no/ E-post: krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no
Primær kontakt: Karl Petter Kristiansen
Primær kontakt e-post: karlpetter@innkjopskontoret.no
Utførelsessted: Fylke: Viken, Kommune: Krødsherad
Sammendrag: Konkurransen gjelder rammeavtale for levering av byggmestertjenester til Krødsherad kommune. Byggmesteren som velges skal kunne ta på seg følgende fag med egne eller eksterne ressurser (ikke uttømmende):- Byggmester/snekker/Tømrer- Muring/forskaling/flis- Maling/tapetserer/gulvlegger- Blikkenslager- Taktekker- Passiv brannsikring- grunnarbeidAnskaffelsen er estimert til å være under EØS-terskelverdi. Behovet er usikkert. Historisk sett har oppdragsgiver handlet for NOK 4.000.000,- eks. mva. per år gjennomsnittlig de siste årene. Volumet kan variere både opp og ned, og vil i avtaleperioden være avhengig av blant annet oppdragsgivers behov, aktiviteter, budsjettsituasjon og andre rammefaktorer.Anslått årlig volum: 4 mill NOK til 6 mill NOK eks mva. Anslaget er ikke bindende for oppdragsgiver.Maksimalverdi, inkludert eventuelle opsjoner og forventet prisstigning: 30 mill NOK, eks mva. For nærmere informasjon viser vi til anskaffelsesdokumentene.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 30.09.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 30.08.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no