Ny konkurranse Branngarasje, totalentreprise

Oppdragsgiver: Hadsel kommune Org.nr: 958501420
Telefon: 76164000
Web: www.hadsel.kommune.no E-post: postmottak@hadsel.kommune.no
Primær kontakt: Tor Kristian Kristiansen
Primær kontakt e-post: tor.kristian@innkjopskontoret.no
Sammendrag: Konkurransen gjelder totalentreprise for branngarasje.Anskaffelsens verdi anslås til NOK 3.500.000,- eks. mva. Verdien er et estimat og er ikke bindende for oppdragsgiver.Det gjøres allikevel oppmerksom på at beløpet over er vedtatt av oppdragsgiver som økonomisk ramme for prosjektet.Det tas forbehold om gjennomføring med bakgrunn i endringer i budsjettsituasjon, administrative eller politiske vedtak og andre rammefaktorer.For nærmere informasjon viser vi til anskaffelsesdokumentene.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 21.09.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 31.08.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no