Bygningsarbeider-Lokale støytiltak i bolighus-E18 Håneskrysset og Rv. 41 Timenes-Kjevik

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Primær kontakt e-post: firmapost@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Agder
Sammendrag: Oppdragsgiver ønsker tilbud på levering av mannskapstimer for utførelse avbygningsmessige arbeider for lokale støytiltak i boliger og på eiendommer i tilknytning tilE18 Håneskrysset og Rv. 41 Timenes-Kjevik. Kontrakten vil gjelde fra og medavtaleinngåelse og 12 måneder frem i tid.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 21.09.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 31.08.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no