NOR005-2021 Jettegryto barnehage

Oppdragsgiver: Bjørnafjorden kommune Org.nr: 844458312
Telefon: 56575000
Web: bjornafjorden.kommune.no E-post: post@bjornafjorden.kommune.no
Primær kontakt: Per Rosvoll
Primær kontakt e-post: pro@bjornafjorden.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vestland, Kommune: Bjørnafjorden
Sammendrag: Bjørnafjorden kommune skal rive eksisterende barnehage og bygge ny barnehage i 2 etasjer og ca. 1.040 m2. Riving er en del av totalentreprisen. I tilknytting til bygget skal det bygges parkeringsplasser for brukere og opparbeides utomhus arealer/lekearealer. Eksisterende infrastruktur øst for bygget må legges om.Viser ellers til teknisk beskrivelser og skisser i DEL II
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 14.10.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 07.09.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no