3 sjøhus på Melingsholmen i Tananger-Sola kommune - Renovering og utskifting av tak og veggpaneler

Oppdragsgiver: KYSTVERKET Org.nr: 874783242
Telefon: 55302410
Web: www.kystverket.no E-post:
Kontaktpunkt: +47 07847
Primær kontakt: Svein Gunnar Vallestad
Primær kontakt e-post: svein.gunnar.vallestad@kystverket.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Sola
Sammendrag: De 3 sjøhusene på Melingsholmen har i sin tid vært benyttet som stakelager for Kystverket.  Bygningene er nå utleid til Sola kommune som etter avtale med Kystverket har fremleid sjøhusene til Tananger Kystkultursamling som benytter disse til oppbevaring av gamle båter.Kystverket har nå til hensikt å renovere bygningene ved at takene renoveres og skiftes, samt at veggkledningen skal skiftes.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 20.09.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 07.09.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no