Byggeprosjekt Plassenveien 5

Oppdragsgiver: Jevnaker Kommune Org.nr: 961381363
Telefon: 61315700
Web: www.jevnaker.kommune.no E-post: postmottak@jevnaker.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 61315700
Primær kontakt: Per Christian Frøislie
Primær kontakt e-post: pecf@jevnaker.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Innlandet, Kommune: Jevnaker
Sammendrag: Anskaffelsen omhandler en totalentreprise hvor prosjektet gjennomføres etter en totalentreprise og med tiltransporterte totalunderentrepriser, der totalunderentreprenørene kontraheres gjennom Jevnaker kommune sine rammeavtaler og tiltransporteres Totalentreprenøren. Dette blir gjeldene på RØR og El.Ventilasjonsentreprenøren tiltransporteres også Totalentreprenøren. Gravearbeider skal utføres i egen entreprise direkte med kommune, fremdriftsansvaret vil tiltransporteres totalentreprenøren.Arbeidene settes bort i samsvar med etterfølgende tilbuds og kontraktsbestemmelser.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 11.10.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 10.09.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no