61106 Omsorgsboliger Aksdalsvatnet: Totalentreprise boliger

Oppdragsgiver: Tysvær Kommune Org.nr: 964979812
Telefon: 52757000
Web: www.tysver.kommune.no/ E-post: post@tysver.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 52757000
Primær kontakt: Innkjøp
Primær kontakt e-post: post@tysver.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Tysvær
Sammendrag: Tysvær kommune innbyr herved til åpen tilbudskonkurranse i forbindelse med oppføring av 3 stk omsorgsboliger i prosjektet 61106 Omsorgsboliger Aksdalsvatnet. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise etter NS 8407:2011Tilbudet skal gis på grunnlag av denne tilbuds innbydelse, vedheftede tilbudsregler, orientering, kontrakts bestemmelser, funksjonsbeskrivelser og vedlegg; som samlet utgjør tilbudsgrunnlaget.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 01.11.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.10.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no