Totalentreprise nytt ventilasjonsanlegg Gulen sjukeheim - 1959 fløy

Oppdragsgiver: Gulen kommune Org.nr: 938497524
Telefon: 57782000
Web: www.gulen.kommune.no E-post: postmottak@gulen.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 57782031
Primær kontakt: Kristoffer Elvebakke
Primær kontakt e-post: kristoffer.elvebakke@gulen.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vestland, Kommune: Gulen
Sammendrag: Bygget er lokalisert i Eivindvik i Gulen kommune, gnr 15 bnr 146. Gulen sjukeheim har blitt oppført i 3 stk. ulike byggetrinn, 1959, 1974 og 1985. Ny ventilasjon skal utførast på 1959 fløy del av bygget. I dag er det ingen ventilasjon i denne delen av bygget. Etablering av ventilasjonsrom i eksisterande planløysing 1 etasje. Ventilasjonsanlegget skal dekke 1 etasje, 2 etasje og 3 etasje. På loft er det 2 stk hyblar men desse er ikkje omfatta av prosjektet, men om etasjen kan nyttast som føringsvegar er det mogleg å nytte. Sjå vedlagte planteikningar.
Bransje(r): 2000250 - Varme- og ventilasjonsanlegg | 1002222 - Ventilasjonsanlegg
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 12.11.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 12.10.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no