Rehabiliteringsarbeider Tak Grahamshuset

Oppdragsgiver: Strand Kommune Org.nr: 964978751
Telefon: 51743000
Web: www.strand.kommune.no/ E-post: postmottak@strand.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 51743000
Primær kontakt: Jarle Vetrhus Karlsen
Primær kontakt e-post: jarle.vetrhus.karlsen@strand.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Strand
Sammendrag: Strand kommune innbyr til tilbudskonkurranse for rehabilitering av eksisterende utvendig tak flater på den eldste boligdelen - Grahamshuset i Vågabakken 1 på Jørpeland.Kontrakten gjelder rehabilitering av det ytre tak. Dvs. alle kostnader med forarbeider, rehabiliteringsarbeider og oppryddings- og avfallsdeponeringsarbeider komplett levert.Kafedriften på bygget skal hensyntas gjennom hele byggeperioden. 
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 27.05.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 02.05.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no