Hovedentreprise bygg - Borgaredalen Gjenvinningsstasjon

Oppdragsgiver: Karmøy Kommune Org.nr: 940791901
Telefon: 52857500
Web: www.karmoy.kommune.no/ E-post: post@karmoy.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 94866827
Primær kontakt: Enrique Guerrero
Primær kontakt e-post: engu@karmoy.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Karmøy
Sammendrag: Omfang av kontraktsarbeidet omfatter alle arbeider for alle fag, untatt grunnarbeider, i forbindelse med bygging av ny gjenvinningsstasjon ihht konkurransegrunnlaget og NS8405. Entreprenør har ansvaret for byggarbeidene blir levert i rett tid med kontraktsmessige leveranser for sitt fagområde. Eventuelle rådgivere/underentreprenører/leverandører som entreprenøren nytter er dermed fullt ut entreprenørens risiko og ansvar. 
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Pris - 100 %
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Frist: 03.06.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 06.05.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no