Ombygging for ny MR - Kristiansund sjukehus

Oppdragsgiver: SYKEHUSINNKJØP HF Org.nr: 916879067
Kontaktpunkt: +47 78950700
Primær kontakt: Tor-André Eiken
Primær kontakt e-post: post@sykehusinnkjop.no
Utførelsessted: Fylke: Møre og Romsdal
Sammendrag: Anskaffelsens formål er riving av gamle CT lokaler med tilhørende operatørrom samt tilstøtende kontorer.Bygge opp nye MR lokaler med tilhørende teknisk rom, operatørrom, skiftebåser og ventesone med tilhørende tekniske anlegg som inkluderer ventilasjon, kjøling og elektroanlegg.Anskaffelsens verdi er estimert til kr 3 600 000,- eks. mva. Dette er kun et estimat, og ikke forpliktende for oppdragsgiver.Anskaffelsenes verdi er fordelt på delentrepriser:- Bygg-, mur- og malerarbeid kr 1 500 000,- eks mva- Luftbehandlingsanlegg kr 600 000,- eks mva- Røranlegg kr 500 000,- eks mva- Elektroarbeider kr 1 000 000,- eks mva.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 07.06.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 06.05.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no