Forsterkning bærelag Fv.355 Gråndalen-Momrak

Oppdragsgiver: Vestfold og Telemark fylkeskommune Org.nr: 821227062
Telefon: 35917000
Web: www.vtfk.no/ E-post: post@vtfk.no
Primær kontakt: Pål Honerød
Primær kontakt e-post: paal.honerod@vtfk.no
Utførelsessted: Fylke: Vestfold og Telemark
Sammendrag: Arbeidet består av forsterkningstiltak og TS- tiltak .Arbeidene består hovedsakelig av å forsterke bærelaget til Fv.355, strekning 5, delstekning 1 (S5D1) 2800 - ca. 6000. (Gråndalen - Momrak). Total lengde på prosjektet er ca. 3200 m.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 30.05.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 10.05.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no