Anskaffelse av arbeidsklær til ansatte i Heim kommune

Oppdragsgiver: Heim kommune Org.nr: 920920004
Telefon: 72460000
Web: www.heim.kommune.no E-post: post@heim.kommune.no
Primær kontakt: Wenche Vuttudal
Primær kontakt e-post: wenche.vuttudal@heim.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Trøndelag, Kommune: Heim
Sammendrag: Heim kommune skal inngå avtale om kjøp av arbeidstøy og sko for ansatte. Avtalen skal være et komplement til rammeavtale for arbeidstøy og verneutstyr som kommunen er tilknyttet gjennom fylkeskommunal innkjøpsordning. Anskaffelsens verdi anslås til ca.1 600 000. Fullstendig beskrivelse av leveransen følger av kravspesifikasjonen.
Bransje(r): 9002000 - Arbeidsklær, vanntette | 5002300 - Arbeidsklær, øvrig | 5225560 - Arbeidsklær, kuldebeskyttende | 1001001 - Arbeidsklær, verneutstyr | 4813109464 - arbeidsklær
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 24.05.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 10.05.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no