Totalentreprise ny brannstasjon Måløy

Oppdragsgiver: Kinn kommune Org.nr: 820956532
Telefon: 57756000
Web: kinn.kommune.no E-post: post@kinn.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 41534935
Primær kontakt: Arve Klokk
Primær kontakt e-post: arve.klokk@kinn.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vestland, Kommune: Kinn
Sammendrag: Kinn kommune vil med denne anskaffinga inngå avtale med totalentreprenør for detaljplanlegging og oppføring av ny brannstasjon på Moldøen eller anna tomt som er privat eigd i Måløy (sjå vedlagt kart og eige punkt om tomt).Formålet med konkurransen er å få engasjert totalentreprenør med sine kontrakt medhjelpar for prosjektering og bygging av ny driftsklart brannstasjon, inklusive fast og laust inventar og utstyr som framkjem i funksjonsbeskrivelsane. Nytt ute anlegg er del av leveransen.Totalentreprenøren vil få ansvar for all prosjektering og utføring inklusive alle tekniske og administrative funksjonar i forhold til byggherreforskrift, bygningsmyndigheter og arbeidstilsyn eventuelt andre off. organ.Det blir totalentreprenøren si oppgåve med basis i funksjonsprogrammet, å tilpasse areal, arealsamansetning og tekniske løysingar for brannstasjonen.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 22.08.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 11.05.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no