Øysand avløpspumpestasjon og tømmestasjon

Oppdragsgiver: Melhus Kommune Org.nr: 938726027
Telefon: 72858000
Web: www.melhus.kommune.no/ E-post: postmottak@melhus.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 72858000
Primær kontakt: Urd S. Olden
Primær kontakt e-post: urd.olden@melhus.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Trøndelag, Kommune: Melhus
Sammendrag: Melhus kommune ønsker å innhente tilbud på levering av avløpspumpestasjon og tømmestasjon for bobil og campingvogn på Øysand. Pumpestasjonen skal være med tørroppstilte pumper med tilløpstrykk (dobbelsump) og vindeltrapp, og leveres iht. Melhus kommune norm for avløpspumpestasjoner. Konkurransen gjennomføres iht. NS 8507 Totalentreprise med de spesielle kontraktsbestemmelser som framgår av kontraktsgrunnlaget. Grunnarbeid og tilknytning av eksisterende ledningsanlegg til avløpspumpestasjon og tømmestasjon inngår også i kontrakten.
Bransje(r): 4007620 - Avløpsrensing | 096970 - Vann- og avløpstanker | 4000910 - Avløpsrenseanlegg og -utstyr | 4000200 - Avløpsrør | 84401 - Avløpssperre | 4036200 - Avløpsfiltre | 4000910 - Avløpsrenseanleggsutstyr | 8109779568 - avløp | 80116 - Avløpspumper
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 19.08.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 07.06.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no