TO-22-01 Ombygging Kommunehus

Oppdragsgiver: Tolga kommune Org.nr: 940192404
Telefon: 62496500
Web: www.tolga.kommune.no/ E-post: postmottak@tolga.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 47476000
Primær kontakt: Christian Jakobsen
Primær kontakt e-post: christian.jakobsen@abakus.as
Utførelsessted: Fylke: Innlandet, Kommune: Tolga
Sammendrag: Anbudsbefaring gjennomføres 17. juni 2022 kl. 12:00 med oppmøte ved Tolga kommunehus. Tolga kommune har til hensikt å inngå entreprisekontrakt om ombygging av Tolga kommunehus.Formålet med anskaffelsen er å dekke oppdragsgivers behov for ombygging av deler av Tolga kommunehus. Det vesentligste i entreprisen er å dekke behovet for rehabilitering av kommunehuset, flytte servicetorget fra 2. til 1. etasje, tilfredsstille krav om universell utforming, samt å fornye den berørte bygningsmassen.Leverandøren skal bruke sin fagkunnskap og kompetanse for å bidra til at kontraktens formål blir ivaretatt.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 17.08.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 07.06.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no