Generalentreprise - varmeanlegg i Vågåhallen

Oppdragsgiver: Vågå kommune Org.nr: 939607706
Telefon: 61293600
Web: www.vaga.kommune.no/ E-post: postmottak@vaga.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 47396115
Primær kontakt: Gry Loftesnes
Primær kontakt e-post: gry@odinprosjekt.no
Utførelsessted: Fylke: Innlandet, Kommune: Vågå
Sammendrag: Vågå Kommune skal siftge ut varmeanlegget i Vågåhallen, fra elektrisk til oppvarming med biovarme. Vågåhallen har bare vært tilkoplet biovarme på varmebatteri på ventilasjon.I selve idrettshallen er det i dag ingen varme utenom ventilasjon. Det er planlagt viftekonvektorer montert på en langvegg over tribuner. Det vil være drift i hallen samtidig med montering. Der det i dag er panelovner skal disse skiftes med radiatorer.I garderober og arealer der det er varmekabel skal varmekabel beholdes, men det skal klargjøres for uttak til radiatorer eller konvektorer på rør for disse rommeneStyring av varme/automatikk vil bli utført på rammeavtale og er ikke del av denne entreprisenSamtidig med at dette prosjektet vil hallen være i vanlig drift så langt det lar seg gjøre. Dette betyr at hall og garderober vil være i bruk på dagtid, og noen tilpasninger til dette må gjøres.Antatt byggestart er 01.09.22 , med ferdigstillelse innen 30.11 2022.
Bransje(r): 9901060 - Gulvvarmeanlegg | 7900 - Fjernvarmeanlegg | 4004070 - Sentralvarmeanlegg og -utstyr
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Pris
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Frist: 29.06.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.06.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no