Utvidelse Edda Kino, Ventilasjonsarbeider, entreprise

Oppdragsgiver: Haugesund Kultureiendom AS Org.nr: 932919230
Telefon: 52743370
Web: www.festiviteten.no E-post: festiviteten@haugesund.kommune.no
Primær kontakt: Tor Kristian Kristiansen
Primær kontakt e-post: tor.kristian@innkjopskontoret.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Haugesund
Sammendrag: Haugesund Kultureiendom AS er eier Edda Kinosenter i Haugesund sentrum (Sørhauggata 183). Edda Kinosenter har i dag 5 kinosaler, og kinosenteret skal nå utvide med 2 nye saler. Utvidelsen blir på sørvestre side av dagens kinosenter. Nærmere bestemt i Sørhauggata 181 til 177. Her pågår nå rivearbeider av eksisterende bebyggelse.Utvidelsen av bygget skal skje gjennom separate entrepriser for hhv. grunn- og betongarbeider, bygningsmessige arbeider, rørleggerarbeider, ventilasjonsarbeider og elektroarbeider.Denne konkurransen gjelder entreprise ventilasjonsarbeider. Anskaffelsens verdi anslås til: NOK 2.500.000,- eks. mva. Volumet er et estimat og er ikke bindende for oppdragsgiver.For nærmere informasjon viser vi til anskaffelsesdokumentene.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører | 2000250 - Varme- og ventilasjonsanlegg | 1002222 - Ventilasjonsanlegg
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 16.08.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 17.06.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no