2022/1503 - Parallelle rammeavtaler for bygningsmessige arbeider i Alta

Oppdragsgiver: STATSBYGG Org.nr: 971278374
Telefon: 81555045
Web: www.statsbygg.no E-post: postmottak@statsbygg.no
Primær kontakt: Olav B. Myhre
Primær kontakt e-post: olavb.myhre@statsbygg.no
Utførelsessted: Fylke: Troms og Finnmark, Kommune: Alta
Sammendrag: Statsbygg ber om tilbud på rammeavtale for elektroarbeider i Alta som skal dekke følgende fag:NS 3420 T -  Maler - og beleggarbeiderNS 3420 Q - Tømrer - og snekkerarbeiderStatsbygg skal inngå en rammeavtale som dekker begge fag. Det vil bli inngått parallelle rammeavtaler med to - 2 - tilbyderne på bakgrunn av denne konkurransen så fremt konkurransen gir grunnlag for det. 
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 18.07.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 21.06.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no