Laboratorieutstyr: Prøvetakingsutstyr til kapillær prøvetaking - Mikroprøverør, til helseforetakene i Helse Vest RHF

Oppdragsgiver: SYKEHUSINNKJØP HF Org.nr: 916879067
Kontaktpunkt: +47 78950700
Primær kontakt: Postmottak Sykehusinnkjøp
Primær kontakt e-post: post@sykehusinnkjop.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland
Sammendrag: Anskaffelsens formål er å inngå rammeavtale på mikroprøverør til kapillær blodprøvetaking, for helseforetakene i Helse Vest RHF. I tillegg er det ønskelig med opsjon på tiltredelse for Haraldsplass Diakonale Sykehus og Betanien Sykehus. Opsjonene skal gjelde i hele avtaleperioden.Se komplett Konkurransegrunnlag for ytterligere informasjon.Vi gjør oppmerksom på at spørsmål ikke vil bli besvart i perioden 01.07.22 - 14.08.22 grunnet ferieavvikling.
Bransje(r): 2064400 - Laboratorieutstyr, øvrig
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 25.08.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 22.06.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no