302253 - Takutbedring av skifertak på vernet bygg ved Setnesmoen (2. gangs utlysning)

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Org.nr: 975950662
Telefon: 81570400
Web: www.forsvarsbygg.no E-post: post@forsvarsbygg.no
Kontaktpunkt: +47 93058027
Primær kontakt: Jan Børge Rian
Primær kontakt e-post: jan.borge.rian@forsvarsbygg.no
Utførelsessted: Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Rauma
Sammendrag: Forsvarsbygg inviterer til å inngi tilbud på takutbedring av skifertak på et vernet bygg ved Setnesmoen leir, Rauma kommune.Befaring blir avholdt den tirsdag den 12.07. 2022, kl. 12.00. Oppmøtested: utenfor hovedport ved Setnesmoen.Påmelding av personell som skal delta på befaringen skjer innen fredag den 08.07.2022 kl. 12.00. Se konkurransegrunnlagets del I, pkt. 2.1 for nærmere informasjon.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 22.08.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 30.06.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no