Sundheim - nytt ventilasjonsanlegg på kjøkken og nytt teknisk rom fløy J - ny utlysing

Oppdragsgiver: Nord-Fron kommune Org.nr: 839893132
Telefon: 61216100
Web: www.nord-fron.kommune.no/ E-post: post@nord-fron.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 61216100
Primær kontakt: Nord-Fron kommune, Økonomi og innkjøp
Primær kontakt e-post: post@nord-fron.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Innlandet, Kommune: Nord-Fron
Sammendrag: Eksisterende ventilasjonsanlegg på kjøkkenet på Sundheim er gammelt og utslitt og det er behov for nytt anlegg. Arbeidet vil bestå i prosjektering og utskifting av dette anlegget.Anlegget skal styres via kommunens SD-anlegg levert av Schneider Electric.Eksisterende anlegg og kanaler som ikke kan gjenbrukes skal rives.Det vurderes også å etablere nytt teknisk rom for dette aggregatet.
Bransje(r): 1002222 - Ventilasjonsanlegg | 2000250 - Varme- og ventilasjonsanlegg
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 17.08.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 30.06.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no