Kjøp av diverse batterier og tilhørende el. komponenter til BIRs nyttekjøretøy

Oppdragsgiver: BIR AS Org.nr: 983495400
Telefon: 81533030
Web: www.bir.no E-post: bir@bir.no
Primær kontakt: Atle Hitland
Primær kontakt e-post: atle.hitland@bir.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Omfatter varegruppene: 1. Startbatterier over 100 Ah 2. Startbatterier under 100 Ah 3. Batteriladere m/tilbehør 4. Diverse småbatterier 5. Bilvarmeprodukter (Defa eller tilsvarende produktsortiment) 6. Power systems 7. El. Billadere m/tilbehør 8. Alarmprodukter
Bransje(r): 9280806791 - Startbatterier | 2000330 - Batterier, øvrige | 754040 - Startbatterier
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 12.10.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.09.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no