Anskaffelse av drivstofftank - Værøy

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Org.nr: 975950662
Telefon: 81570400
Web: www.forsvarsbygg.no E-post: post@forsvarsbygg.no
Primær kontakt: Rikke Bentzon
Primær kontakt e-post: rikke.bentzon@forsvarsbygg.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Forsvarsbygg inviterer leverandøren til å inngi tilbud på levering av ny drivstofftank til Værøy. Arbeidet omfatter også å grave opp gammel tank som er i bruk per i dag, hvorpå den blir skiftet ut med ny tank, inkl. grave- og monteringsarbeid. Leverandøren er ansvarlig for frakt/transport av alt materiell og utstyr, inklusiv ny og gammel tank til og fra arbeidslokasjon på Værøy. Oppdraget må være sluttført innen 10.03.2023, som innebærer arbeid på vintertid.Det forutsettes at leverandøren har nødvendige sertifikater og tillatelser for å kunne gjennomføre oppdraget, som spesifisert i del III. Om nødvendig kan leverandøren fremlegge dokumentasjon fra underleverandør slik at de i fellesskap oppfyller kravet. I et slikt tilfelle skal signert forpliktelseserklæring fra underleverandør vedlegges tilbudet.
Bransje(r): 2460020 - Nivåmålere, olje- og bensintanker
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 10.10.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.09.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no