2022/2723 - Parallelle rammeavtaler om maler -og beleggarbeider for eiendommer i Grenland

Oppdragsgiver: STATSBYGG Org.nr: 971278374
Telefon: 81555045
Web: www.statsbygg.no E-post: postmottak@statsbygg.no
Primær kontakt: Olav B. Myhre
Primær kontakt e-post: olavb.myhre@statsbygg.no
Utførelsessted: Fylke: Vestfold og Telemark, Kommune: Bamble
Sammendrag: Statsbygg ber om tilbud på -Parallelle rammeavtaler om maler -og beleggarbeider for eiendommer i GrenlandsregionenAngivelse av de(t) fag som rammeavtalen skal gjelde:NS - 3420 - T -Maler og beleggarbeiderRammeavtalen skal dekke Statsbyggs behov for rør - og sanitærinstallasjonsarbeider i det geografiske avtaleområdet. Eksisterende rammeavtale utløper 31.12.2022. Denne rammeavtalen vil gjelde fra etter denne dato.Det vil bli inngått kontrakt med to - 2 - leverandører.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 05.10.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.09.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no