AN3139 Utskiftning av pumpestasjoner - Leveranse av pumpestasjoner 2020

Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune Org.nr: 940039541
Telefon: 69306000
Web: www.fredrikstad.kommune.no/ E-post: postmottak@fredrikstad.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 69306000
Primær kontakt: Christine Fugland Halvorsen
Primær kontakt e-post: chihal@fredrikstad.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Viken, Kommune: Fredrikstad
Sammendrag: Oppdragsgiver inviterer med dette til konkurranse for inngåelse av avtale vedrørende Utskiftning av pumpestasjoner - Entreprise 2 -Pumpestasjonene KP237 Mineberget, KP600 Bedriftsveien og KP814 Jøtul i Fredrikstad kommune er alle i dårlig forfatning, og skal saneres og skiftes ut.Leveranse av pumpestasjoner 2020. ifbm. levering og montering (av eget utstyr) av 3 stk. pumpestasjoner med overbygg og tilhørende maskinelt utstyr som pumper, rør, rørdeler, ventiler og måleutstyr i Fredrikstad kommune. Elektro- og teletekniske arbeider i stasjonene er også inkludert i entreprise E2.Fullstendig beskrivelse av leveransen følger av vedleggene til konkurransegrunnlaget.
Bransje(r): 86850 - Pumpestasjoner
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 28.10.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 12.09.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no