Jødisk bo- og seniorsenter - ombygging 2. etasje

Oppdragsgiver: Opak AS Org.nr: 960816862
Telefon: 22517700
Web: www.opak.no E-post: firmapost@opak.no
Kontaktpunkt: +47 22517700
Primær kontakt: Arvid Eliassen
Primær kontakt e-post: arvid.eliassen@opak.no
Utførelsessted: Fylke: Oslo
Sammendrag: Jødisk bo- og seniorsenter ligger i Bergstien 17 i Oslo. 2. etasje skal bygges om fra aldershjemsplasser til 7 sykehjemsplasser. I tillegg skal det bygges en ny rømningsvei og oppgradere eksiserende rømningsvei gjennom hovedinngangen. Tekniske anlegg skal skiftes og det skal også bygges vanntåkeanlegg i tiltaksområdet. Arbeidet utføres i generalentreprise, hvor byggherren selv står for prosjekteringen. Tilbudsbefaring onsdag 28. september kl. 10.00. 
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 18.10.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 16.09.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no