Etablering av overbygg ved Haugesund sjukehus, Helse Fonna HF

Oppdragsgiver: SYKEHUSINNKJØP HF Org.nr: 916879067
Kontaktpunkt: +47 78950700
Primær kontakt: Postmottak Sykehusinnkjøp
Primær kontakt e-post: post@sykehusinnkjop.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Haugesund
Sammendrag: Anskaffelsens formål er etablering av overbygg / lagerbygg på allerede etablert betongfundament/gulv på sørsiden av Haugesund sjukehus.Det er opsjon på utvendig arbeider/asfaltering.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Pris
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Frist: 07.10.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 21.09.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no