Lærdal vassverk. Entreprise B3 Høgdebasseng

Oppdragsgiver: Lærdal kommune Org.nr: 954681890
Telefon: 57641200
Web: www.laerdal.kommune.no/ E-post: post@laerdal.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 91783757
Primær kontakt: Alf Magne Hjellum
Primær kontakt e-post: alf.magne.hjellum@laerdal.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vestland, Kommune: Lærdal
Sammendrag: Nytt prefabrikkert høydebasseng 1500m3, VA-grøfter/-ledninger, kummer, trykkøkningsanlegg og rørarrangement i eksisterende vannbehandlingsanlegg mm.
Bransje(r): 7586 - Høydebasseng | 40483 - Høydebasseng | 8031701457 - Luftfilter for høydebasseng | 1727488128 - Luftfilter for høydebasseng
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 29.11.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 28.10.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no