Omsorgsboliger Råde kommune - Snippen

Oppdragsgiver: Råde Kommune Org.nr: 940802652
Telefon: 69295000
Web: www.rade.kommune.no/ E-post: postmottak@rade.kommune.no
Primær kontakt: Gjermund Rønholt
Primær kontakt e-post: gjermund.ronholt@rade.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Viken, Kommune: Råde
Sammendrag: Råde kommune skal bygge 8 nye omsorgsboliger med livsløpsstandard, med tilhørende fellesareal og base for ansatte, og innbyr med dette til anbudskonkurranse for «Råde Snippen omsorgsboliger» i Ringveien i Karlshus, Råde.Entrepriseform er totalentreprise. Norsk Standard NS 8407 legges til grunn for utførelsen av oppdraget. Råde kommune ønsker å få levert ferdig bygg med 8 nøkkelferdige leiligheter med ferdig opparbeidet tomt. Alt arbeid, herunder grunnarbeid, som er nødvendig i den forbindelse, inngår.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 02.12.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 31.10.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no