Totalentreprise - 420137 Jonsvatnet pumpestasjoner

Oppdragsgiver: Trondheim kommune Org.nr: 942110464
Telefon: 72540000
Web: www.trondheim.kommune.no/ E-post: tk.postmottak@trondheim.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 72546350
Primær kontakt: Lars Einar Aune
Primær kontakt e-post: lea@trondheim.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Trøndelag, Kommune: Trondheim
Sammendrag: Entreprisen Jonsvatnet pumpestasjoner omfatter sanering av fire pumpestasjoner ved Jonsvatnet. Stasjonene er PA40 Solbakken PST, PA41 Lykkjbekken PST, PA42 Flaten PST og PA43 Valsetbakken PST. Dagens pumpestasjoner er utslitt og har ikke tilstrekkelig kapasitet.  Lykkjbekken PST pumper vannet nordover langs Engelsåsvegen hvor vannet transporteres med selvfall til Solbakken PST. Solbakken PST pumper vannet under Solbakken bru og videre vestover langs Jonsvannsveien. Pumpeledningen fra Valsetbakken PST går vestover langs Jonsvannsveien og er koblet til et selvfallssystem mot Flaten PST. Flaten PST pumper vannet langs Jonsvannsveien i retning nord-vest.Arbeid med graving, ledingsomlegging, utomhusarbeider og adkomster ligger i en annen entreprise og leverandør må påregne tett samarbeid med denne entreprenøren.
Bransje(r): 86850 - Pumpestasjoner
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 02.12.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 03.11.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no