AT Sandvika - Drammen - Byggteknisk Entreprise

Oppdragsgiver: Bane NOR SF Org.nr: 917082308
Web: www.banenor.no E-post:
Primær kontakt: Ingerid Birgitte Christensen
Primær kontakt e-post: ingerid.birgitte.christensen@banenor.no
Utførelsessted: Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
Sammendrag: Bygg-entreprisen skal bygge et bygg for koblingsanlegg og et bygg for AT trafoer, samt føringsveier mellom byggene. Videre skal det oppføres en ny beredskapsplass for Lieråsen tunnel, oppføring av en spuntvegg, oljeutskillerkammer under trafobygg, kabelkulvert ifbm koblingsanlegg og trafoer.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 02.12.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 04.11.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no