Entreprise - 420137 Jonsvatnet pumpestasjoner, grave- og ledningsentreprise

Oppdragsgiver: Trondheim kommune Org.nr: 942110464
Telefon: 72540000
Web: www.trondheim.kommune.no/ E-post: tk.postmottak@trondheim.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 72540000
Primær kontakt: Kristin Høiem
Primær kontakt e-post: hoie@trondheim.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Trøndelag, Kommune: Trondheim
Sammendrag: Prosjektet Jonsvatnet pumpestasjoner omfatter sanering av fire pumpestasjoner ved Jonsvatnet.Stasjonene er PA40 Solbakken PST, PA41 Lykkjbekken PST, PA42 Flaten PST og PA43 Valsetbakken PST.Dagens pumpestasjoner er utslitt, og har ikke tilstrekkelig kapasitet.  Lykkjbekken PST pumper vannet nordover langs Engelsåsvegen hvor vannet transporteres med selvfall til Solbakken PST.Solbakken PST pumper vannet under Solbakken bru og videre vestover langs Jonsvannsveien.Pumpeledningen fra Valsetbakken PST går vestover langs Jonsvannsveien og er koblet til et selvfallssystem mot Flaten PST.Flaten PST pumper vannet langs Jonsvannsveien i retning nord-vest.Nye pumpestasjoner skal etableres i umiddelbar nærhet til dagens pumpestasjoner. Se vedlagte plantegninger for ny plassering av pumpestasjoner.
Bransje(r): 86850 - Pumpestasjoner
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 06.01.2023
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 18.11.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no