OS-22-06 Totalentreprise Helsehus

Oppdragsgiver: Os kommune Org.nr: 943464723
Telefon: 62470300
Web: www.os.hedmark.no E-post: postmottak@os.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 47476000
Primær kontakt e-post: post@abakus.as
Utførelsessted: Fylke: Innlandet
Sammendrag: Os kommune har til hensikt å inngå kontrakt med totalentreprenør om oppføring av nytt helsehus.Formålet med anskaffelsen er å dekke oppdragsgivers behov for å få prosjektert og oppført nytt helsehus, i henhold til de gjeldende tegninger i denne konkurransen.Leverandøren skal bruke sin fagkunnskap og kompetanse for å bidra til at kontraktens formål blir ivaretatt.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 09.01.2023
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 21.11.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no