Konsulentbistand ifbm Ombygging av Farlig Avfall bygg

Oppdragsgiver: Romerike Avfallsforedling IKS Org.nr: 965075364
Telefon: 07623
Web: www.roaf.no E-post: firmapost@roaf.no
Primær kontakt: Iren Bratlie
Primær kontakt e-post: ib@roaf.no
Sammendrag: ROAF trenger konsulentbistand for å vurdere hvilke muligheter som finnes for ombygging av farlig avfalls bygg på Berger, Skedsmokorset
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 16.12.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 22.11.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no