Totalentreprise - Nytt verne og formidlingsbygg Holvikejekta

Oppdragsgiver: Sweco Norge AS (Hovedenhet) Org.nr: 967032271
Telefon: 67128000
Web: www.sweco.no E-post: post@sweco.no
Kontaktpunkt: +47 98227644
Primær kontakt: Erlend Fauske
Primær kontakt e-post: erlend.fauske@sweco.no
Sammendrag: Musea i Sogn og Fjordane ønsker å inngå avtale for å bygge nytt verne og formidlingsbygg for Holvikejekta på Sandane . Føremålet med denne anskaffinga er å bygge eit nytt verne- og formidlingsbygg og hovudmålet med dette er å vise Holvikejekta i mest mogleg opphaveleg stand, for nåtida og for framtidige generasjonar. Det vil bli lagt størst vekt på Holvikejekta som skipshistorisk primærkjelde. 
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 01.02.2023
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 02.12.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no