Prosjektering renseanlegg Kattneset.

Oppdragsgiver: Øksnes Kommune Org.nr: 845152012
Telefon: 76185000
Web: www.oksnes.kommune.no/ E-post: post@oksnes.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 76185000
Primær kontakt: Bengt Stian Nilsen
Primær kontakt e-post: bengtstian.nilsen@oksnes.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland, Kommune: Øksnes
Sammendrag: Øksnes kommune ønsker tilbud på forprosjektering av renseanlegg for avløpsvann på Sommarøy, inkludert kravspesifikasjon/funksjonsbeskrivelse for totalentrepriser. Det skal legges opp til en samlet totalentreprise etter NS 8407 for prosessanlegg og bygg, grunnarbeider og øvrige arbeider. Renseanlegget skal bygges ved Kattneset i Myre, på tomt regulert for vann- og avløpsanlegg.  Renseanlegget er ett av flere prioriterte tiltak i henhold til Hovedplan for vann og avløp 2018-2025. Eksisterende renseanlegg har ikke stor nok kapasitet, og det nye må ha god nok kapasitet for dagens og fremtidige behov. Eksisterende renseanlegg skal bygges om til en pumpestasjon som pumper videre til det nye renseanlegget.  Oppdragsgivers beskrivelse av leveransen følger av vedlagt Kontraktsgrunnlag. Antatt kontraktssum er 1,5 mill eks mva 
Bransje(r): 12946 - Renseanlegg | 641130 - Vannrenseanlegg og -utstyr | 5949030480 - Minirenseanlegg | 4003680 - Smøreolje, renseanlegg | 45919 - Krystall fullrenseanlegg | 4000910 - Avløpsrenseanlegg og -utstyr | 4000920 - Luktrenseanlegg | 4000910 - Avløpsrenseanleggsutstyr | 12946 - Gråvannsrenseanlegg | 12946 - Minirenseanlegg | 4000250 - Brennoljerenseanlegg
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 06.02.2023
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 23.12.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no