23/207 - PRO 741953 Kurlandsveien 30

Oppdragsgiver: Lørenskog kommune Org.nr: 842566142
Telefon: 67934000
Web: www.lorenskog.kommune.no/ E-post: postmottak@lorenskog.kommune.no
Primær kontakt: Jostein Nicolaysen
Primær kontakt e-post: jnc@lorenskog.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Viken, Kommune: Lørenskog
Sammendrag: Lørenskog kommune skal gjenoppføre lokalene hvor Ungdomsklubben hadde tilhold, som brant ned 29.09.2019. Lokalene skal inneholde ungdomsklubb, og skal kunne benyttes til dette, krok til vaffelsteking og kaffelaging, te-kjøkken. I tillegg til kontorer, garderober og andre sosiale rom.Oppdragsgivers beskrivelse av leveransen følger av bilagene til dette dokumentet.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 24.02.2023
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 05.01.2023
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no