ByggHaugesund2020 Byggetrinn 2 Entreprise 01 Rivning deler Ø-blokk og grunnarbeider

Oppdragsgiver: SYKEHUSINNKJØP HF Org.nr: 916879067
Primær kontakt: Postmottak Sykehusinnkjøp
Primær kontakt e-post: post@sykehusinnkjop.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Haugesund
Sammendrag: ByggHaugesund2020 Byggetrinn 2 Entreprise 01 Rivning deler Ø-blokk og grunnarbeider
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Pris 60% Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Gjennomføringsevne 20% Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Organisering og nøkkelpersonell 20%
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Frist: 16.02.2023
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 16.01.2023
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no