Handverkstenester

Oppdragsgiver: Ulstein Kommune Org.nr: 964979456
Telefon: 70017500
Web: www.ulstein.kommune.no/ E-post: postmottak@ulstein.kommune.no
Primær kontakt: Charlotte Gulbrandsen
Primær kontakt e-post: charlotte.gulbrandsen@inventura.no
Utførelsessted: Fylke: Møre og Romsdal
Sammendrag: Ulstein Eigedomsselskap KF (oppdragsgiver) skal inngå rammeavtale med én leverandør innenfor handverkstenester. Oppdragsgivers behov kan være knyttet til blant annet oppussing, reparasjon, rehabilitering, vedlikehold, tilpasning, ombygging, påbygg, malertjenester (inkludert gulvlegging) og annet tømrer- og snekkerarbeid.Kontraktsverdi er estimert til ca. 1,5-2,5 MNOK ekskl. mva per år, altså samlet ca. 6-10 MNOK ekskl.mva for 4 år. Maksimal verdi/ramme for avtalen er 10 MNOK ekskl.mva.Estimert verdi er basert på tall fra dagens avtaler, og oppdragsgiver er ikke forpliktet av disse. Volumet på tjenestene vil variere, i henhold til blant annet hvilke prosjekter som skal gjennomføres.Se konkurransedokumentene for nærmere informasjon og instrukser.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 10.02.2023
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 16.01.2023
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no