Nytt tak og utskifting av ventilasjonsaggregater på Hennummarka skole.

Oppdragsgiver: Lier Kommune Org.nr: 857566122
Telefon: 32220100
Web: www.lier.kommune.no/ E-post: postmottak@lier.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 32220159
Primær kontakt: Fridtjof Elvesæther
Primær kontakt e-post: fridtjof.elvesaether@lier.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Viken, Kommune: Lier
Sammendrag: Tiltaket omfatter å bytte ut 4 ventilasjonsaggregater, samt skifte taket og montere solcellepanel på Hennummarka skole i Lier med adresse Hennummarka 4, 3408 Tranby. Det planlagte arbeidet skal gjennomføres som en totalentreprise etter NS 8407. Hennummarka skole er en 1-2 etasjes bygning. Den inneholder en to-parallell barneskole med spesial avdeling og gymsal samt SFO. Administrasjonsfløyen mot nord er 2 etasjer høy og inneholder en gymsal i enden som går over 2 plan. De andre fløyene er organisert med nedhimlet midtkorridor med føringsveger og klasserom på hver side. Klasserommene går opp i full høyde under 15 graders skråtak.   
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 17.02.2023
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 20.01.2023
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no